Нормативно-правові акти

Закон України "Про засади запобіганні та протидії корупції"

Постанова Пленуму ВСУ "Про практику призначення судами кримынального покарання"

Лист ВСУ Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України

Лист ВСУ Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

ВИМОГИ до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Рішення Європейського суду з прав людини СПРАВА «ТЕЙКСЕЙРА ДЕ КАСТРО ПРОТИ ПОРТУГАЛІЇ»

Tweet

Published on

Rambler's Top100