Перелік опубліковаих статтей Острійчука Олега

1. Історико-правовий аспект проблеми  належності острова Тузла. Розвиток української правової системи за роки незалежності: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської студентської наукової конференції / За заг. ред. проф. М.І. Панова.-Х.: Нац. Юрид. акад. України, 2006. – 301 с.
2. Святий вогонь. Чудо чи омана? України сьогодні: культурно-соціальний аспект. Тези доповідей та повідомлень II міжвузівської наукової конференції. Полтава 2007. – 166 с.
3. Кримінальна відповідальність спортсменів за спричинення шкоди життю та здоров’ю інших спортсменів під час проведення спортивних змагань. Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези II міжнародної студентської наукової конференції. Х. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 252 с.
4. Кримінально – правові аспекти порушення правил проведення спортивних змагань. Актуальні проблеми розвитку правової системи України: Збірник тез студентської наукової конференції за результатами роботи у 2006/2007 навчальному році. Харків-Полтава, 2007. – 43 с.
5. Проблематика характеристики тероризму. Актуальні проблеми розвитку держави і права України: Збірник тез II щорічної студентської наукової конференції за результатами роботи у 2007/2008 навчальному році. / За заг. ред. проф. В.В. Комарова. – Харків-Полтава: «Кроссроуд», 2008.-108 с.
6. Реформування органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи. Конституційні читання: Тези наукових доповідей і повідомлень міжнародної студентської наукової конференції «Конституційні читання» / За заг. ред.. проф.. А.П. Гетьман. Нац. юрид. акад. України. – Харків: Права людини, 2008 р. – 344 с.
7. Про деякі засади нарахування та обчислення неустойки у господарських правовідносинах. Проблеми розвитку правової системи України. Збірник тез III щорічної наукової конференції за результатами роботи у 008/2009 навчальному році / За заг. ред. проф. В.В. Комарова. – Полтава: «Полтавський літератор», 2009.-200 с.
8. Мораль в житті сучасного політика. «Культура і цивілізація: традиції і новації». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Полтава 23 квітня 2009 року. – Полтава, 2009.-368 с.
9. Про визначення поняття «Кримінальна справа». Правовий тиждень № 34-35 (212-213) від 31.08.10 р.
10. Реформу начинают с понятий. В законодательстве до сих пор не прописано, что такое «уголовное дело». Закон і бізнес № 36 (971) від 03.09.10 р.
11. Стадія порушення кримінальної справи як початкова стадія кримінального процесу. Юридична газета № 37 (253) від 14.09.10 р.
12. Етап необхідності. Система правоохоронних органів потребує стадії порушення справи. Закон і бізнес № 38 (973) від 17.09.10 р.
13. Сучасне поняття та значення стадії порушення кримінальної справи / О. Острійчук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2010. - N 9. - С. 42-44
14. Сучасне бачення початкової стадії кримінального процесу. Правовий тиждень № 41 (219) від 12.10.10 р.
15. Сучасне поняття та значення стадії порушення кримінальної справи. Юридична газета № 42 (258) від 19.10.10 р.
16. Перевірка з відповідальністю. Не встановивши окремих ознак складу злочину, не можна порушувати кримінальну справу. Законі і бізнес № 50 (985) від 10.12.10 р.
17. Деякі обставини, що підлягають встановленню під час порушення кримінальної справи. Юридична газета № 3-4 (269) від 25.01.11 р.
18. Не всі докази корисні. Результати оперативної діяльності не завжди можна використовувати у справі. Закон і бізнес № 10 (997) від 04.03.11 р.
19. Дані оперативно-розшукової діяльності у процесі доказування. Юридична газета № 12 (276) від 22.03.11 р.
20. Кримінальне спрощення. Проведення експертизи до порушення справи прискорить розслідування. Закон і бізнес № 15 (1002) від 11.04.11 р.
21. Розширення кола слідчих дій до порушення кримінальної справи. Юридична газета № 17 (280) від 26.04.11 р.
22. Нові шляхи у процесі доказування. Правовий тиждень № 34-35 від 06.09.11 р.
23. Організація та методика прокурорського нагляду за законністю слідчих та процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів на стадії порушення кримінальної справи / О. П. Острійчук // Форум права. – 2011. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11ooppkc.pdf

24. Острійчук О. П. Про деякі проблеми забезпечення таємниці нарадчої кімнати в кримінальному судочинстві / О. П. Острійчук. // Юридична газета. – 2012. – №3. – С. 30.
25. Острійчук О.П. Критерії оцінки законності прийнятого рішення в порядку, передбаченому ст. 97 КПК України /О.П.Острійчук // Юридична газета. – 2012. –  № 18-19. – С. 30-31;
26.Острійчук О. П. Деякі особливості сдового розглядуза новим Кримінальним прцоесуальним кодексом / О. П. Острійчук. // Юридична газета. – 2013. – №23. – С. 42–43.
27.Острійчук О. П. Особливості використання показань з чужих слів у процесі доказування / О. П. Острійчук. // Юридична газета. – 2013. – №13. – С. 22.
28. Острійчук О. П. Поняття показань, як процесуального джерела доказів у світлі реформування кримінально-процесуального законодавства / О. П. Острійчук. // Правовий тиждень. – 2013. – №16. – С. 8.

29.Острійчук О. П. Показання в системі процесуальних джерел доказів / О. П. Острійчук. // Юридичний журнал. – 2013. – №3.
30. Острійчук О.П. Показання потерпілого як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі /О.П.Острійчук // Юридичний вісник України. – 2013. – № 19-20. – С. 17.
31. Острійчук О. П. Деякі аспекти показань потерпілого у кримінальному провадженні / О. П. Острійчук. // Юридична газета. – 2013. – №19-20. – С. 42.

32. Острійчук О. П. Поняття та система процесуальних джерел доказів в контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі [Електронний ресурс] / О. П. Острійчук // Форум права. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13oopvkp.pdf.

33. Острійчук О. П. Теоретичний аспект та практичне значення показань експерта в процесі доказування / О. П. Острійчук. // Наше право. – 2013. – №12. – С. 81–87.

34. Острійчук О. П. Використання показань у процесі доказування в кримінальному провадженні: окремі проблемні аспекти / О. П. Острійчук. // Вісник прокуратури України. – 2013. – №11. – С. 98–106.

35. Острійчук О.П. Деякі аспекти реформування слідства в органах прокуратури /О.П.Острійчук//Правовий тиждень. - 2013 № 49 від 27.12.2013.

36. Острійчук О. П. Місце показань в системі процесуальних джерел доказів / О. П. Острійчук. // Часопис Київського університету права. – 2013. – №3. – С. 319–323.

 

 

 

 

 

Tweet

Published on

Rambler's Top100